Our commitment to you!

The goal of the company is to create a professional workspace offering fully qualified tradespeople to complete the tasks and assignments that have been agreed upon with the employers of our people. Research we have conducted over the last five years has provided a valuable insight into the potential problems associated with staffing solutions.

We have the unique view that all of the staff we supply are ready to hit the ground running, without the need to be constantly watched and instructed in tasks that should be a standard part of their work day. Our staff have the ability to work on their own initiative and return quality work that will leave you with satisfied customers time after time.

The company aims to bring trust back to the bemanning industry to help you achieve your goals.


Målet med selskapet er å skape et profesjonelt arbeidsområde som tilbyr fullt kvalifiserte håndverkere for å fullføre oppgavene og oppdragene som er avtalt med arbeidsgiverne til våre ansatte. Forskning vi har utført de siste fem årene har gitt verdifull innsikt i potensielle problemer knyttet til bemanningsløsninger.

Vi har den unike oppfatningen at alt personalet vi leverer er klare til å starte på bakken, uten at de hele tiden trenger å bli overvåket og instruert i oppgaver som bør være en standard del av arbeidsdagen deres. Våre ansatte har evnen til å jobbe på eget initiativ og returnere kvalitetsarbeid som vil gi deg fornøyde kunder gang på gang.

Selskapet har som mål å bringe tillit tilbake til bemanningsindustrien for å hjelpe deg med å nå dine mål.