What we can do for you!

As a professional company with links to a painting company in Norway, we understand the challenges of finding qualified people to fullfill contracts in a satisfactory and timely manner. Do any of these scenarios fit in with the experiences you have gained so far in your search?

Contract labour that cannot do the things that they are employed to do.

Workmanship that is below your expectations.

Speed of work undertaken is below expectation.

Unreliable time keeping and excess sickdays.


If you have looked at the list above and any of these problems resound within your own experiences then we may have a solution to these problems.

Please take contact and see what we can do to make your workload easier and more profitable.

our commitment to supply qualified professionals can go a long way to improve customer satisfaction and rebuild the trust in bemanning.

Som et profesjonelt firma med tilknytning til et malerfirma i Norge forstår vi utfordringene med å finne kvalifiserte personer til å oppfylle kontrakter på en tilfredsstillende og rettidig måte. Passer noen av disse scenariene med erfaringene du har fått så langt i søket ditt?

Kontraktsarbeid som ikke kan gjøre de tingene de er ansatt for å gjøre.

Utførelse som er under dine forventninger.

Arbeidshastigheten er lavere enn forventet.

Upålitelig tidtaking og overskytende sykedager.


Hvis du har sett på listen ovenfor og noen av disse problemene gjenspeiler dine egne erfaringer, kan vi ha en løsning på disse problemene.

Ta gjerne kontakt og se hva vi kan gjøre for å gjøre arbeidsmengden din enklere og mer lønnsom.

vår forpliktelse til å levere kvalifiserte fagfolk kan gå langt for å forbedre kundetilfredsheten og gjenoppbygge tilliten til bemanning.