Recruitment page

We are always ready to expand our professional workforce and we would encourage interested potential colleagues to contact us for an informal conversation to see how we can help place you in fulltime positions within the company.

We are particularly interested in talking to professional painters, scaffolders and carpenters.

The company has ongoing contracts and a supportive culture that is ready to welcome you.


Vi er alltid klare til å utvide vår profesjonelle arbeidsstyrke og vi oppfordrer interesserte potensielle kolleger til å kontakte oss for en uformell samtale for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å sette deg i fulltidsstillinger i selskapet.

Vi er spesielt interessert i å snakke med profesjonelle malere, stillasere og snekkere.

Selskapet har løpende kontrakter og en støttende kultur som er klar til å ønske deg velkommen.